ముత్యంపల్లికి చెందిన యువకుడి మృతిKasipet Mandal News:- తిర్యాణి మండలము లోని చింతలమాదారం జలపాతంలో  కాసిపేట మండలంలోని  ముత్యంపల్లికి  చెందిన పోలవేణి కుమార్ స్వామి అనే యువకుడు
  మృతిచెందాడు.  గురువారం కుమార్ స్వామి తన స్నేహితులతో కలిసి తిర్యాణి లోని వాటర్ ఫాల్స్ చూడటానికి వెళ్లారు.కుమార్ స్వామి  అప్రమత్తంగా లేకపోవడంతో కాలుజారి నీటి ప్రవాహంలో పడిపోయి  మృతి చెందినట్టు సమాచారం.
Created By SHIVA. Copyright © Reserved with https://www.kasipetnews.com/