విద్యుత్ షాక్ కు బలైన సింగరేణి కార్మికుడు

Kasipet mandal news:- (16/02/2019)
కాసిపేట మండలంలోని సోమగూడెం కు చెందిన సింగరేణి కార్మికుడు

పుల్వామా దాడికి వెతిరేకంగా కొవ్వత్తులతో నిరసన

Kasipet news

Kasipet Mandal News:- (15/02/2018) పుల్వామా ఉగ్ర దాడికి  నిరసనగా
Created By SHIVA. Copyright © Reserved with https://www.kasipetnews.com/