చిన్న వానకే చితికిన రోడ్డు


Kasipet Mandal News:- (26/01/2019)
ఇది ముత్యంపల్లి బస్టాండ్ ఏరియా ప్రధాన రోడ్డు పరిస్థితి. చిన్న వానకె  రోడ్డుపై నీళ్లు నిలిచి అంతా బురదమయం అయింది.

ఘనంగా గణతంత్ర వేడుకలు

Republic day celebrations in kasipet

Kasipet mandal news:-(26/01/2019)
కాసిపేట మండలంలో గణతంత్ర వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి.

ప్రశాంతంగా జరిగిన పంచాయతీ ఎన్నికలు గెలుపొందిన అభ్యర్థులు వేరే

Kasipet Mandal News:- కాసిపేట్ మండలంలో పంచాయతీ ఎన్నికలు సోమవారం ప్రశాంతంగా జరిగాయి.

తప్పుల తడకగా పంచాయతీ ఓటరు జాబితా

సాయి కిరణ్ పేరు బదులు కాశిపెట్ అని తప్పుగా నమోదు ఆయన పేరు

Created By SHIVA. Copyright © Reserved with https://www.kasipetnews.com/